Framsteg inom protonstrålning av barn ämne för symposium

2014-05-28

Vilka cancersjuka barn ska behandlas med protonstrålning, hur ska narkosen anpassas och är vården redo att stötta barn som får neuropsykologiska problem efter behandlingen? Det är några frågor som diskuteras när experter möts i Uppsala 2-3 juni. Det är första gången ett nordiskt symposium arrangeras på detta tema.

– Behandling med protonstrålning blir allt vanligare över hela världen. I Sverige är det framförallt hjärntumörer och viss prostatacancer som behandlas på detta sätt, men även cancer hos barn. Tack vare bättre möjligheter att styra stråldoserna minskar skadorna på frisk vävnad och negativa långsiktiga biverkningar/komplikationer vilket är extra viktigt när det gäller växande barn, säger Kristina Nilsson, forskare vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap samt överläkare på Akademiska sjukhuset och ansvarig för protonstrålbehandlingen på The Svedberglaboratoriet i Uppsala.

Drygt 100 deltagare som arbetar med cancerbehandling av barn förväntas komma till Uppsala för uppdatering om de senaste forskningsrönen inom protonstrålbehandling och neuropsykologisk uppföljning. Vid symposiet presenteras den svenska modellen för distribuerad strålbehandling och flera internationellt framstående forskare medverkar.

Kristina Nilsson betonar att det krävs särskilda hänsyn när barn strålbehandlas.

– Onödig strålning kan förstöra frisk vävnad i kroppen och till exempel påverka kroppens tillväxt på ett negativt sätt. Här finns fördelar med protonstrålning jämfört med konventionell strålning.

1957 var Uppsalaforskare pionjärer på att introducera protonstrålning. Det var då den första cancerpatienten behandlades med protonterapi på The Svedberglaboratoriet. På den tiden betraktades behandlingen som experimentell, i dag är den klinisk praxis. Hittills har mer än
1 200 vuxna och 80 barn med cancer genomgått strålbehandling med protoner i Uppsala. Totalt i Sverige protonstrålas cirka 90 patienter varje år.

I Uppsala ges protonstrålning på The Svedberglaboratoriet, där man sedan 2008 har en positioneringsutrustning och digitalt röntgensystem som gör det möjligt att behandla yngre barn liggande på ett mer flexibelt sätt. Sedan 2011 kan små barn behandlas i narkos. När Skandionkliniken öppnar 2015 kommer all protonstrålning i Sverige att ges där.

– Flertalet barn strålbehandlas under många veckor och måste då bo i Uppsala. Ibland behövs även annan kompletterande behandling. För att kunna tillgodose det ökade behovet av omvårdnad och behandling när antalet patienter ökar har barnonkologen nyligen startat en neuroonkologisk specialistmottagning, berättar Britt-Marie Frost, sektionschef för barnonkologen.

Skandionkliniken drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus inom ramen för Kommunalförbundet avancerad Strålbehandling (KAS).

Tid & Plats:
2 juni kl 13.15-17
3 juni kl 8.30-12
Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet
Dag Hammarskjölds väg 20