Uppsala Health Summit - toppmöte om hälsa engagerar

2014-05-28

Vi lever allt längre och andelen äldre väntas öka radikalt de närmaste årtiondena i stora delar av världen. Fram till 2050 väntas vårdkostnaderna i Sverige öka med totalt 30 procent, och för äldreomsorgen med hela 70 procent. Nästa veckas toppmöte om hälsosamt åldrande har lockat flera högt uppsatta politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till Uppsala.

Det är en samhällspolitisk fråga av största vikt för Sverige, Europa och världen som kommer att diskuteras under nästa veckas toppmöte Uppsala Health Summit. För även om bättre behandlingar gör att vi får fler friska år, får vi också fler år med sjukdom. Prognoser visar att går vi mot en skriande personalbrist inom vården, med en personalbrist på 65 000 årsarbetare redan år 2030.
 
Uppsala Health Summit har som mål att bli startpunkt för handling.  Mötet innehåller workshops med fokus på de frågor som ses som viktigast att lösa för att klara utmaningen. Det behövs ett ökat utbyte mellan olika aktörer och ansvarsfördelningen är inte solklar. Hinder för att överföra ny forskning och nya innovationer till patientnytta måste byggas bort. Riktlinjer för genetisk information måste fram och människor motiveras till en livsstil för bättre hälsa.

Dag två invigs av HM Drottning Silvia, som är starkt engagerad i utvecklingen av demensvården i Sverige som ordförande i Stiftelsen Silviahemmet. Deltar i mötet gör även WHO:s chef för WHO:s avdelning för äldrefrågor John Beard.
 
Program och ytterligare information: http://www.uppsalahealthsummit.se/program

En rapport, Pre-Conference Report, som presenterar utgångsläget för rundabordsdiskussionernas ämnen finns att ladda ner här.