Sverige på andra plats i ny utbildningsrankning

2014-05-19

Sverige kommer väl ut i en ny världsranking - U21 - som mäter olika länders utbildningssystem inom högre utbildning. Sverige hamnar på andra plats i världen efter USA. Om man räknar per capita så är vi till och med bäst i världen.

Utbildningsrankningen, som genomförts av ett nätverk med 21 universitet i världen (U21),  är en annan typ än vanliga universitetsrankningar. I stället för att ranka enskilda universitet så värderas här olika länders utbildningssystem inom högre utbildning.

Årets U21-rankning är den tredje i ordningen. Själva arbetet görs av en institution vid University of Melbourne.

Utbildningssystemen mäts utifrån fyra olika aspekter:

 • Resurser (Resources) 20 % - Sverige på plats 3
 • Regelverk och utbildningspolitik (Environment) 20 % - Sverige på plats 10
 • Forskningsanknytning mm (Connectivity) 20 % - Sverige på plats 2
 • Forsknings- och studieresultat (Output) 40 % - Sverige på plats 4

Sverige kommer på andra plats totalt. Om man räknar per capita så är vi till och med bäst i världen.

Här är 10-i-topp-listan för 2014:

 1. USA
 2. Sverige
 3. Kanada
 4. Danmark
 5. Finland
 6. Schweiz
 7. Nederländerna
 8. Storbritannien
 9. Australien
 10. Singapore  


Rankningen mäter utbildningssystem men i viss mån även forskning då den också innehåller indikatorer som till exempel samverkan med näringslivet och publikationer.  

Sveriges resultat inom några av de enskilda indikatorerna:

 • Sampublikationer med näringsliv - plats 1
 • Publikationer per capita - plats 1
 • Kunskapsöverföring med företag - plats 3
 • Utgifter per student - plats 5
 • Antal forskare per capita - plats 6
 • Sampublikationer med internationella forskare - plats 7
 • Utgifter för högre utbildning - plats 11
 • Befolkningens utbildningskvalifikationer - plats 17

Läs mer om U21-rankningen
Läs mer om universitetsrankningar