Ångströmdoktorander belönas för innovationer

2014-05-15

Idag offentliggjorde Ångström Academy vid Uppsala universitet vilka som är årets innovationsstipendiater. Stipendiet delas ut till doktorander som bedriver naturvetenskaplig forskning tillsammans med industrin, eller utvecklar forskningsidéer med kommersiell potential.

Ett innovationsstipendium på 20 000 kronor och fyra på 7 500 koronor vardera delas ut till doktorander som bedöms ha nått extra långt i sina strävanden mot samarbete med industrin och kommersiell potential. Årets stipendiater heter Scott Holcombe, Alejandro Lopez, Joakim Munkhammar, Jesper Jacobsson och Kristofer Eriksson.Stipendiet är instiftat av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala.

Årets stipendiater

Stipendium på 20 000 SEK:

Doktoranden Scott Holcombe vid avdelningen för Tillämpad Kärnfysik, för sitt arbete inom OECD Halden Reactor Project. Scott har tagit fram en utrustningsdesign för beräkning av förbrukningsgrad av bränsleknippen hos en typ av kärnreaktorer, vilken han har utrett genom omfattande simuleringar. Utrustningen är just nu under tillverkning och de första mätningarna genomförs under våren. Denna nya mätteknik öppnar upp för analyser av bränsle i reaktorer som tidigare varit omöjliga att utföra.

Stipendium på 7500 SEK, 4 st:

Doktoranden Alejandro Lopez vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, för sitt arbete med att ta fram nya material i form av bencement för behandling vid exempelvis frakturfixering och förstärkning av ben i ryggen. Bencementet är baserat på kalciumfosfat och uppvisar betydligt lägre styvhet än befintliga bencement. Han har också tagit fram nya nedbrytbara radiopacitetsmedel för användning vid röntgen med avsikt att möjliggöra särskiljning av syntetsikt framställd benvävnad från naturlig.

Doktoranden Joakim Munkhammar vid avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik, för sitt arbete att undersöka egenanvändning av solgenererad el i hushåll. Joakim har undersökt detta som ett sätt att öka utbyggnadsgraden av solgenererad el lokalt i eldistributionsnät, samt titta på hur man genom lokalt producerad solel kan undvika förstärkning av elnäten mot överproduktion. En del av arbetet har också handlat om att utveckla en matematisk modell för laddmönster hos elbilar, givet en viss typ av boende och vardagligt aktivitetsmönster.

Doktoranden Jesper Jacobsson vid avdelningen för oorganisk kemi, för sitt arbete med att utveckla en ny typ av hybridenhet för solgenerering av vätgas från vatten. Tack vare den smarta designen, valet av katalysatorer och högeffektiva solcellsmaterial så kan den fotokatalytiska vattensplittningen uppmäta en verkningsgrad (sol till väte) på över 10% vilket närmar sig verkningsgraden för flera konventionella energislag. Utvecklingsarbetet kring demonstratorn har skett i samarbete med solcellsföretaget Solibro.

Doktoranden Kristofer Eriksson vid avdelningen för fasta tillståndets fysik för sitt arbete med att ta fram en ny typ av magnetiska partiklar som har en unik kombination av högt magnetiskt moment och hög bindningskapacitet av biomolekyler. Genom att använda en kombination av magnetism, ytbioteknik och ytkemi kan de unika egenskaperna hos partiklarna appliceras inom bl.a. bioseparation och multiplex diagnostik. Ett nytt bolag som finansieras av externt kapital har bildats för att kommersialisera idéerna och en första produkt kommer lanseras under 2014.