Stöd till marknadsutveckling av läkemedel

2014-03-27

Fyra projekt inom läkemedelsforskning i Stockholm- och Uppsalaregionen har valts ut för att få stöd och finansiering inom Uppsala BIO-programmet BIO-X. Två av projekten är knutna till Uppsala universitet och handlar om utveckling av organtransplantation och vacciner.

Mottagarna har alla ansökt till den senaste utlysningen inom BIO-X med temat ’Nya möjligheter för befintliga läkemedel’ Detta område förväntas ha stor potential för framtagandet av nya lösningar som kan uppfylla marknadens behov och gynna patienter och samhälle.

Som en del av BIO-X programmet får mottagarna projektstöd, finansiering samt tillgång till ett stort nätverk av relevanta experter från industrin, akademin och sjukvården. Projekten får också möjlighet att göra en ’proof of concept studie’, som är det första kritiska steget för att kunna ta en produkt till marknad.

Projekten är utvalda av en oberoende BIO-X ’advisory board’, och varje projekt utnyttjar befintliga behandlingar eller läkemedel på nya sätt eller inom nya terapeutiska områden. Projekten finansieras av VINNOVA och får upp till 2 miljoner kronor under en två-årsperiod.

Av de fyra utvalda projekten är två knutna till Uppsala universitet:
Peetra Magnusson, vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, kommer att utveckla en lösning för att bibehålla kvaliteten på donerade organ före transplantation. Detta kan leda till förbättrade resultat vid organtransplantation, minskad risk för post-operativa vårddygn samt minimerad risk för att patienten behöver en ny transplantation.

Sara Mangsbo vid samma institution, kommer att leda ett projekt för att utveckla mer effektiva terapeutiska vacciner som utnyttjar patientens egna immunsvar. Detta skulle kunna bana väg för utvecklingen av nya behandlingsstrategier för många olika typer av cancer.