Framtidens strömmande energi diskuteras på konferens

2014-02-26

Den 27 februari träffas forskare och representanter från kraftbolag och myndigheter i Söderfors för att diskutera framtida samarbeten och utvecklingsmöjligheter inom marin strömkraft.

Utvinning av elenergi ur strömmande vatten är en hittills outnyttjad förnybar energikälla. I våra älvar, sund och hav finns strömmande vatten som har god potential som energikälla.

Ett pågående projekt vid Uppsala universitet undersöker möjligheten att omvandla energin i strömmande vatten till elektricitet. Sedan i mars 2013 finns en experimentanläggning med ett kraftverk för marin strömkraft i Dalälven, i centrala Söderfors.

Den unika tekniken som studeras är principiellt enkel, en vertikalaxlad turbin kopplad direkt till en generator som är anpassad till vattnets långsamma rörelser. Egentligen är tekniken tänkt för de stora oceanerna, där tidvattnet kan utnyttjas, men nu testas den alltså i Dalälven.

Den 27 februari hålls den första STandUP for Energy-konferensen om energi från strömmande vatten. På Söderfors herrgård, ett stenkast från Dalälven, träffas forskare och doktorander inom forskningsprogrammet STandUP for Energy och representanter från kraftbolag och myndigheter för att presentera sina forskningsresultat och diskutera framtida samarbeten och utvecklingsmöjligheter.  

Förutom forskningspresentationer innehåller programmet även ett studiebesök till experimentanläggningen som ligger på gångavstånd från Söderfors herrgård.

Mer om forskningen inom marin strömkraft vid Uppsala universitet samt om experimentanläggningen i Söderfors


STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades som resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv. Forskningsgrupperna inom STandUP har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel,transport och industri. Om den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas.