Universitetet erbjuder värdefull vidareutbildning

2014-02-20

Förra året tog Uppsala universitet över ansvaret för den webbaserade fortbildningen för statsanställda. I och med det utbildar universitetet fler offentligt anställda än någon annan aktör.

Uppsala universitet har sedan decennier varit en stor aktör när det gäller att erbjuda vidareutbildningar till offentligt anställda. Sedan ett drygt halvår är universitetet den största aktören på området i landet. Då tog universitetet över webbaserade vidareutbildningar för statsanställda från Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus, som då lades ner. Krus var en så kallad stabsmyndighet med uppgift att bistå Sveriges regering när det gällde strategisk kompetensförsörjning i statsförvaltningen.

– Det här betyder väldigt mycket för Uppsala universitet. Det ger oss en helt annan legitimitet när vi diskuterar kompetensutveckling med statliga myndigheter, säger Mathias Blob, samverkansstrateg på avdelning för uppdragsutbildning vid universitetet.

Redan nu märks ett ökat intresse från omvärlden, vilket bland annat visat sig genom nya förfrågningar om andra utbildningar.

– Många representanter för myndigheter har hört av sig och sagt att de ser fram emot att ha en stabil och långsiktig relation med oss – bland annat representanter från regeringskansliet och på ledningsnivå i myndigheter, säger Mathias Blob.

Vinst för alla parter
I mitten av februari arrangerade Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildningar ett frukostseminarium i centrala Stockholm. Uppsalaprofessorn i statskunskap, Torsten Svensson, föreläste på temat förtroende för svensk statsförvaltning, sedan följde en paneldiskussion och frågestund. Seminariet var det andra i raden av vad som är planerat att bli återkommande inslag i universitetets insatser för kompetensutveckling inom staten. Stasvetaren Torsten Svensson anser att utbildningar och diskussionsseminarier är viktiga pusselbitar när det gäller att bevara och utveckla tjänstemannens professionalitet.

‒ Många statstjänstemän är högutbildade men när man börjar förvärvsarbeta hamnar ofta fokus på rutinerna i det dagliga arbetet. Men verkligheten förändras hela tiden. Därför behöver man hela tiden lära nytt, säger han.

De offentliganställda som väljer att ta del av de utbildningarna som erbjuds via universitetet kan göra stora vinster, anser samverkanstrateg Mathias Blob, i och med att det nu finns ett universitets hela djup, bredd och traditioner att hämta ifrån.
– Det ger en helt annan kraft att gå in och utveckla utbildningsprodukter med ett helt universitets kompetens bakom.

Samverkan med myndigheter
En av deltagarna på frukostseminariet i Stockholm är Gert Lundblad, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, anser att vidareutbildning inom staten är en viktig fråga.

‒ Grund- och vidareutbildning är förutsättning för en bra verksamhet. Utan det famlar man i mörkret. Försäkringskassan är ganska ny som statlig myndighet, så det finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller att prata om hur det är att vara en av 240 000 statstjänstemän, säger Gert Lundblad som även gillar tanken på att kunna samverka med universitetet.

‒ Det är av stort värde att vi får vara med i hela processen när utbildningar tas fram och ges. Jag tror säkert att vi kommer att kunna arbeta med Uppsala universitet på ett bra sätt, säger han.

Att Uppsala universitet erbjuder vidareutbildning tilltalar även seminariedeltagaren Ulla Petersson Imnell, kommunikatör och samordnare på Migrationsverket.

‒ Det är särskilt intressant att få lyssna till forskare, att få infallsvinklar från personer som studerat våra frågor ur ett annat perspektiv än vi. Samtidigt måste universitetet fundera på hur de ska nå ut till myndigheterna på ett bra sätt.

FAKTA
Kompetensutveckling för offentligt anställda
De utbildningar som Uppsala universitet tagit över från Kompetensrådet för utveckling i staten,

Krus:

 • Att arbeta i staten
 • De sex värdegrundsprinciperna
 • Bemötande
 • Jämställdhet och genus
 • Lagligt och lämplig
 • Lagligt och lämpligt för dig som är chef

Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning ger utöver detta även ett stort antal utbildningar inom ämnesområdena:

 • Arbetsliv och arbetsmiljö
 • Beteendevetenskap
 • Chef och ledarskap
 • Juridik och miljö
 • Medicin och vård

Läs mer på: www.uppdragsutbildning.uu.se/

 

Kim Bergström