160 miljoner i stöd till internationellt utvecklingsprogram

2014-02-19

Uppsala universitet har i dagarna skrivit avtal med Sida om bidrag till fortsatt finansiering av International Science Programme (ISP) som långsiktigt stöttar utvecklingsländers uppbyggnad av vetenskaplig kompetens inom matematik, fysik och kemi.

Avtalet mellan Uppsala universitet och Sida sträcker sig över 5-årsperioden 2014 till 2018 och omfattar totalt 160 miljoner kronor.

- ISP kan nu koncentrera verksamheten på sin huvuduppgift att stödja utveckling av forskning och högre utbildning inom basvetenskaperna matematik, fysik och kemi i utvecklingsländer. Parallellt kommer arbetet att intensifieras med att uppfylla målen i den strategiska plan som antogs förra året, till exempel med avseende på utvärderings- och informationsinsatser, säger Peter Sundin, föreståndare för International Science Programme.

- Ett femårsavtal ger oss det utrymme vi behöver för att vidareutveckla programmet och genomföra de moderniseringar som föreslagits. Det finns flera spännande utmaningar som vi nu har att prioritera bland, menar Peter Sundin.

International Science Programme, ISP, startades av Uppsalaforskare 1961. Programmet bygger på en framgångsrik modell som långsiktigt stöttar utvecklingsländers uppbyggnad av en konkurrenskraftig vetenskaplig kompetens inom matematik, fysik och kemi.

Stödet riktas till forskargrupper och regionala nätverk i låginkomstsländer framförallt i Afrika och länder som är prioriterade i svenskt bistånd. Programmet leds från Uppsala universitet men involverar även andra svenska universitet, institutioner i EU, och i regionerna utifrån programländernas behov.

Stödet ges under många år och en långsam utfasning sker först när verksamheten står på egna ben. Modellen har framhållits som förebild när det gäller uppbyggnad av vetenskaplig kompetens i utvecklingsländer.

Under de senaste 10 åren har ISP:s verksamhet, med en årlig satsning på ca 20 miljoner kronor, gett upphov till 240 doktorsavhandlingar, nära 1 000 mastersexamina, 1 700 publikationer i internationella tidskrifter och mer än 2 200 bidrag till vetenskapliga konferenser.

- Att på detta sätt stödja en uppbyggnad av vetenskaplig kompetens i utvecklingsländer är en viktig del av universitetets globala ansvar, säger Eva Åkesson, Uppsala universitets rektor. ISP gör verkligen skillnad. Det är ett viktigt ömsesidigt utbyte och vi lär av varandra.