AIMday: Styrning av offentlig sektor

2013-12-03

Ger valfrihet och konkurrens i offentlig sektor bättre och effektivare tjänster och hur ska man arbeta för jämn och hög kvalitet i vården? Dessa och liknande frågor diskuteras av forskare och praktiskt verksamma under AIMday Public Management i Uppsala 4 december.

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Uppsala kommun är bara några av de organisationer som kommer att ta tillfället i akt att diskutera sina frågor om styrning och ledning av offentlig sektor med forskare på AIMday.

Styrning och ledning av offentlig sektor är en brännande samtidsfråga. Inte mindre än 34 olika frågor kommer att diskuteras och varje fråga har matchas med forskare som har specialistkompetens om respektive frågeställning. Fler än 60 forskare kommer att finnas med under dagen.  

– Intresset har varit stort och jag tror att det kommer bli många intressanta diskussioner. Förhoppningsvis kan dagen också leda fram till nya samarbeten mellan forskare och praktiker, säger Sara Jernberg, samverkanskoordinator inom humaniora och samhällsvetenskap vid UU Innovation, Uppsala universitets enhet för nyttiggörande av forskning genom samverkan och kommersialisering.

Uppsala kommun står bakom flera av frågorna och ser en stor möjlighet i kunskapsutbytet med forskarna.

– Det ska bli oerhört spännande. Det här är en fantastisk möjlighet för oss att få diskutera våra egna konkreta utmaningar, som vi brottas med dagligen, tillsammans med experter inom området säger Johan Lindqvist, kvalitetscontroller på Uppsala kommun.

Tid och plats: Onsdagen den 4 december, klockan 13.00-17.00, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala

Utöver AIMday Public Management arrangeras den 4 december kl. 9-12 Uppsala Public Management Seminar där den senaste forskningen på temat ”Hur ska den offentliga sektorn styras” presenteras.

Mer information om båda evenemangen.

Om AIMday
AIMday är ett möteskoncept där frågor från företag och andra organisationer matchas med rätt akademisk kompetens för diskussion i små grupper. Konceptet har utvecklats vid UU Innovation, Uppsala universitet och fungerar som en katalysator för samarbeten mellan universitetsforskare och organisationer i näringsliv och samhälle.