Nervsjukdomar nytt tema för AIMday

2013-11-28

Jonas Bergquist (i mitten) var en av forskarna som deltog i mötet.

Sjukdomar med ursprung i centrala nervsystemet är komplexa och kräver samarbete för att få grepp om. Det var en av utgångspunkterna för ”AIMday CNS-disorders” på Ångströmlaboratoriet. Under dagen deltog 12 företag och ett 50-tal forskare.

En av besökarna var Karin Göhlin från Medivir i Huddinge, som vi mötte i en paus mellan två möten. Hon hade med sig flera kolleger och tre konkreta frågeställningar till forskarna.
– Vi driver ett projekt inom smärtområdet där vi förbereder oss för de första studierna på människa. Det här är ett jättesvårt område och vi behöver diskutera det vi gör med experter.
Karin Göhlin hoppas att diskussionerna fortsätter även efter dagens möten.
– Vi vill få förståelse för vad som pågår inom akademin och utöka vårt nätverk.

Frågor i förväg
En AIMday går till så att företagen själva lämnar in frågor i förväg som sedan diskuteras i mindre grupper med forskare. Just när det gäller sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS) finns det stor potential, menar Cecilia Nilsson, projektledare vid UU Innovation.
– I Uppsala finns många duktiga forskare med spetskompetens och vi har också fått förstärkning från Karolinska Institutet i Stockholm. Ungefär 20 procent av forskarna kommer därifrån.
De flesta forskare kom från medicin- och farmaciområdet, men i vimlet syntes också forskare inom teknik och naturvetenskap. En av dem var Jonas Bergqvist, professor i analytisk kemi och director för proteomikplattformen vid SciLifeLab Uppsala. Han var där för att diskutera tidig diagnos av Alzheimers sjukdom.

Varför är du här idag?
– Det är lite av en ”reality check”: Var befinner sig industrin idag? Vad är de intresserade av att satsa på? Nu när Astra Zeneca lagt ned sin CNS-relaterade forskningsverksamhet i Sverige är det intressant att se att det finns några nya spelare som är beredda att satsa på forskning. Dessutom är detta en viktig möjlighet för oss att skapa nya samarbeten, både regionalt och nationellt.

Lockande ämne
Det här är första gången CNS-sjukdomar är tema för en AIMday. Det har inte varit svårt att locka intresserade företag, menar Cecilia Nilsson.
– När det gäller CNS-sjukdomar vet vi att behovet är stort av att interagera med akademin, eftersom biologin är så komplex. Samtidigt måste det vara tillräckligt utmanande frågor för forskarna och givande för bägge parter.

I månadsskiftet november-december hålls ytterligare två AIMdays vid Uppsala universitet –om IT-verktyg och om styrning av offentlig sektor. Sedan Uppsala universitet startade med AIMday 2008 – inom materialvetenskap – har det arrangerats omkring 20 AIMdays inom olika vetenskapsområden.

Konceptet har spridit sig till andra lärosäten, även utanför Sveriges gränser. Nyligen skrev Edinburgh University ett avtal med Uppsala universitet om att börja med AIMday.

Läs mer om AIMday