Samling kring kunskap och innovation på AIMday

2013-11-05

För sjätte året i rad anordnades AIMday Materials (Academy Industry Meetingday) på Ångströmlaboratoriet. Forskare vid universitetet och företagsrepresentanter möttes i 35 workshops för att knyta kontakter, utbyta kunskap och starta samarbeten.

Årets materialdag i förra veckan lockade sjutton företag till Ångström, där 84 forskare och doktorander från olika discipliner fanns på plats för att diskutera lösningar på olika materialfrågor.  En av dem var Tomas Kubart från Fasta tillståndets elektronik på institutionen för teknikvetenskaper, som forskar på bland annat täckande ytmaterial för solceller. 

-Det här är ett utmärkt tillfälle att faktiskt träffa företag. Vi forskare har normalt sett vetenskapliga konferenser då man egentligen inte träffar de som är slutanvändarna. Hit kommer däremot de företag som har problem med exempelvis en produkt och där kan vi bidra med lösningar, sa Tomas Kubart.

Samtal kring specifika utmaningar
Ett av de nya företagen som ville bredda sin kunskap var Jerol AB från Tierp som tillverkar stolpar av glasfiberarmerad plast för bland annat el, telefoni och gatubelysning.  Med en produkt utan miljögifter och som viker sig vid krockar har det lilla företaget rönt stor uppmärksamhet även utanför landets gränser. Men innan produktionen kan skalas upp återstår bland annat materialutmaningar, vilket var orsaken till företagets närvaro på AIMday Materials.

- Vi är intresserade av hur man kan förbättra steg i produktionsprocessen, framförallt kring vätningseffekten mellan glasfiber och polyester, berättade Anders Hedlund, teknisk chef på Jerol AB. Jag tycker vi har fått många konstruktiva förslag här och planerar för ett fortsatt samarbete inom ramen för bland annat examensarbeten.

Positiva tongånger hördes också från Torbjörn Boxell på Stockholmsbaserade Mindray Medicals som tillverkar medicinteknisk utrustning.

- Vi deltar i AIMday för att snabbt penetrera teknikområden vi inte är så hemma på men som vi har en känsla av kan bidra till att lösa våra designproblem. Dessutom är det viktigt att få bra kontaktpersoner att ha som bollplank i det efterföljande arbetet.

Möjlighet till projektfinansering
Förutom arbetsmöten i schemalagda sessioner fanns många tillfällen till mingel och uppföljning av diskussioner under dagen. Utanför Siegbahnsalen hölls öppna forum i olika temacaféer där bland annat UU Innovations patentrådgivare gav råd i frågor om samarbetsavtal, kontrakt och patentkostnader. Från UU Innovation kunde man också söka projektbidrag om 50 000 kronor för att täcka kostnader för fortsatta forskningssamarbeten. Stödet har finansierat ett flertal startprojekt, berättade Staffan Jacobson, professor i tillämpad materialvetenskap.

- Efter förra årets materialdag fick vi ihop tre eller fyra sådana små projekt varav åtminstone ett har blivit förlängt med hjälp av andra pengar. I det senare fallet hjälper vi ett företag att bygga upp kunskap om material och utrustning för papperstillverkning. Vår expertis är friktion och nötning, sådant som kan bli ett problem i de här materialen.

Staffan Jacobson har varit med varje år sedan starten 2008 och ser möjligheten att bidra till företagens problemlösning som värdefulla bidrag till forskning och undervisning.  Genom AIMday Materials får institutionerna med sig aktuell kunskap kring företagsapplikationer och problematik i sin undervisning för civilingenjörsstudenter.

- Det vi kanske hoppas på allra mest är att det ska kunna bli doktorandprojekt. Här skapar vi kontakter som involverar såväl doktorander som examensarbetare och handledare. Så AIMday fungerar som det är tänkt – som en brygga för forskningssamarbeten.

Läs mer om AIMday