Ulf Landegren får pris för sitt entreprenörskap

2013-10-17

Ulf Landegren prisbelönas för sitt entreprenörskap

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år professor Ulf Landegren för hans entreprenörsinsatser inom området molekylära analyser inom medicin och biologi.

Det prestigefyllda priset Hjärnäpplet tilldelas forskare eller forskar¬studerande för framstående överföring av kunskap från akademien till ett företag eller annan organisation och som resultaterat i en innovation. Denna kan ha uppstått i ett nytt företag eller i en existerande organisation.

-   Det är viktigt att uppmärksamma goda exempel på samspel mellan grundläggande forskning och nyttiggörande. Ulf Landegren har genom framgångsrik forskning, innovativt företagande och ett brett engagemang varit ledande i vidareutvecklingen av den för Uppsala traditionellt starka miljön för biotekniska verktyg, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i priskommittén.

Ulf Landegren är professor i molekylära verktyg vid institutionen för immunologi, genetik och patologi samt scientific director vid Scilifelab vid Uppsala universitet. Han är en av huvudpersonerna bakom den s.k. Padlock-metoden för multiplikation av DNA-sekvenser, som idag har breda tillämpningar inom forskning och klinisk diagnostisk. Han har också lanserat proximitets-ligering, ett mycket känsligt verktyg för att detektera proteiner i lösning eller på cellytan.

Ulf Landegren har varit drivande i flera lyckade kommersialiseringar både i USA och i Sverige. Bolaget Olink bildades 2004 tillsammans med Mats Nilsson. Bolaget har idag en väl etablerad försäljning över hela världen och cirka 30 anställda i Uppsala. Deras gemensamma doktorander har i sin tur utvecklat bolagen Halo Genomics och Q-linea med ytterligare ett 20-30  tal anställda tillsammans.

Om Hjärnäpplet:
Priset består av en statyett, diplom samt ett stipendium på 50 000 kronor, och delas ut vid professorsinstallationen den 15 november. Pristagaren utses av rektor efter beredning av en kommitté bestående av prorektor (ordförande), vicerektorerna för de tre vetenskapsområdena, generaldirektören för VINNOVA och verkställande direktören vid Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. De första fem åren delades priset ut av Ångström Academy vid UU Innovation till forskare verksamma på Ångströmlaboratoriet, men från i år är priset universitetsövergripande, och delas ut vartannat år till en person inom området teknik och naturvetenskap, och vartannat till någon från övriga vetenskapsområden.