Uppsalaforskare deltar i World Health Summit i Berlin

2013-10-11

Tillsammans med Duke University arrangerar ReAct vid Uppsala universitet en workshop om antibiotikaresistens under konferensen World Health Summit som arrangeras för femte gången den 20-22 oktober.

Antibiotikaresistens är ett hälsoområde som behöver prioriteras för snabba och konkreta åtgärder. När infektioner orsakade av resistenta bakterier ökar globalt hotas människors hälsa i alla länder. Ett scenario då fler människor kommer att dö i vanliga infektionssjukdomar, liksom vid transplantationer och cancerbehandlingar, är inte längre osannolik.

Seminariet kommer att lyfta fram det brådskande behovet av samhällsaktörer börjar samarbeta på ett helt nytt sätt och vad universitet, akademier, organisationer och det civila samhället kan bidra med för att utbilda och engagera befolkningen i sina länder och globalt. Slutligen syftar seminariet också till att presentera förslag på hur akademin kan stimulera innovation genom att dels stödja forskning och utveckling av antimikrobiella läkemedel, men även genom att stödja utvecklandet av modeller för distribution och användning av dem i ett hälsosystem.

Seminariet ”Innovating to Tackle Antibiotic Resistance: A Grand Challenge for a Complex System. Shaping the world´s response” äger rum den 22 oktober som en del av temat ”Evidence to Policy”.

Läs mer om årets World Health Summit:
http://www.worldhealthsummit.org