Forskning pågår: Konferens om integrationsfrågor

2013-09-13

Invandringen i ett historiskt perspektiv, migration-arbete-hälsa, muslimska identiteter, invandringen och arbetsmarknaden… Den 2 oktober presenteras senaste nytt inom integrationsforskningen på konferensen ”Forskning pågår”. Här möts forskare och yrkesverksamma för gemensamt erfarenhetsutbyte. Moderator är Jacke Sjödin - uppsalaprofil, kåsör och underhållare.

Konferensen ”Forskning pågår” är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Uppsala län. Den vänder sig till praktiskt eller strategiskt verksamma inom flyktingmottagandet, skolan, socialtjänsten, arbetsmarknadsinsatser, verksamhet för ensamkommande, ledare och förtroendevalda i kommun och landsting, tjänstemän på berörda myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer, forskare och andra intresserade.

Syftet med ”Forskning pågår” är att skapa en mötesplats för forskare och verksamma, ge tillfälle till kompetensutveckling och fortbildning för personal inom både praktisk och strategisk verksamhet på många berörda institutioner och organisationer och ett tillfälle för forskare att nå ut med sina forskningsresultat.

Konferensen inleds av Margaretha Fahlgren, vicerektor inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

- Det är mycket värdefullt att vi på detta sätt i öppen dialog kan nå ut med forskningens resultat samtidigt som vi kan få tillfälle att möta det kunnande som finns inom de verksamhetsområden som forskningen berör. Detta bidrar starkt till att främja universitetets utveckling, menar Margaretha Fahlgren.

Föreläsarna presenterar den senaste forskningen inom integrationsområdet. Bland annat berättar professor Mohammad Fazlhashemi om synen på islam och muslimer och docent Helene Lööw om svensk invandring i ett historiskt perspektiv.

Moderator är uppsalaprofilen kåsören och underhållaren Jacke Sjödin som med humor och allvar gör pricksäkra reflektioner.  

Läs mer om ”Forskning pågår".