Diamantpriset till AIMdays skapare

2013-09-04

Annika Olsson, projektledare vid UU Innovation, är hjärnan bakom AIMday och för det har hon nu belönats med Diamantpriset 2013.

Diamantpriset delas ut av SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support) i syfte att ”uppmärksamma duktiga individer som arbetar stödjande för att föra technology transfer i Sverige framåt.”

Annika Olsson vann priset med motiveringen:
”Genom utveckling och etablering av det framgångsrika konceptet AIMday har Annika skapat en förebild för universitets samverkan med forskningsintensiva företag.
AIMday har framgångsrikt introducerats som ett innovativt stöd för samverkan mellan forskning vid Uppsala universitet och näringsliv. Det har även skapat en arena för samverkan med andra universitet. AIMday har också framgångsrikt kopierats av andra lärosäten och är nu en nationell, och internationell, modell för samverkans- och uppdragsforskning. Något som är en av grundstenarna i framgångsrik kunskapsöverföring och nyttiggörande.”

Priset delades ut vid galamiddagen i samband med branschveckan Innovation by Collaboration, och det var en stolt Annika Olsson som mottog priset av fjolårets vinnare Folke Meijer.

– Det är fantastiskt roligt och hedrande att få ta emot Diamantpriset, säger Annika Olsson. Att hitta bra former för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv är viktigt och kan vi utveckla en större gemensam verktygslåda för gränsöverskridande samarbeten så är mycket vunnet. AIMday ligger nu i verktygslådan och det mycket tack vare kollegorna på UU Innovation och på andra lärosäten som så starkt bidragit till spridningen och vidareutvecklingen av konceptet.

Om AIMday
AIMday®, är en mötesform där företag och organisationer får diskutera sina specifika frågor med akademiska forskare i små grupper. I mötena sammanförs olika kompetenser och perspektiv för att hitta nya angreppssätt och idéer om möjliga lösningar. AIMday är en unik möjlighet att knyta nya kontakter och utbyta kunskap kring gemensamma intresseområden. AIMday är ett registrerat varumärke som ägs av Uppsala universitet.
www.aimday.se

Om UU Innovation
Vill du att din forskning ska göra skillnad i samhället?
Arbetar du i en verksamhet som vill utvecklas med forskning?
UU Innovation hjälper dig med råd, kontakter och finansiering.
Vi är knutpunkten som får samarbeten att växa, idéer att bli verklighet.
www.uuinnovation.uu.se