SciLifeLab-DAY lockade många till BMC

2013-08-27

Den 300 stolar stora hörsalen räckte inte till då SciLifeLab-DAY för första gången samarrangerades av Uppsala och Stockholm. – Mötet tillför en ytterligare dimension, konstaterade director Kerstin Lindblad-Toh.

Måndag 26 augusti genomfördes den första SciLifeLab-DAY i gemensam regi mellan Uppsala och Stockholm. Intresset var omfattande och hörsalens 300 sittplatser räckte inte till för alla de åhörare som tagit sig till BMC.
– Uppsala och Stockholm har länge bedrivit ett nära samarbete med gemensamma mål. Att vi nu har en gemensam organisation och strategisk ledningsgrupp ger oss bättre möjlighet att optimera våra resurser och skapar ökad tydlighet mot övriga Sverige. Att SciLifeLab-DAY fortsätter att attrahera besökarna visar att intresset satt sig och att det blivit dags att öka storleken på lokalerna, säger Kerstin Lindblad-Toh, Director vid SciLifeLab Uppsala.

Dagens inledande session, Technology development, erbjöd presentationen In situ sequencing for RNA analysis in preserved tissue and cells av Mats Nilsson, Stockholms universitet, samt Ruedi Aebersold, ETH Zürich, som talade på tema Quantitative proteomics and network biology.
– Till SciLifeLabs uppdrag hör att hitta, samla in och utveckla spetstekniker, och Mats Nilsson visade upp en unik teknik att påvisa utbredningen av celler med specifika mutationer i vävnadssnitt, medan Ruedi Aebersold höll en mycket givande föreläsning kring hur kraftfull teknik och heltäckande bilder av proteomet ger bättre förutsättningar för matematiska beräkningar, kommenterade moderator Ulf Landegren.

Stort utrymme gavs även för interaktiva möten mellan besökarna och ett urval av de tekniska plattformar som ryms inom SciLifeLab. Bland dem som var på plats för att informera och besvara frågor var Bioinformatics-experten Björn Nystedt.
– Bioinformatics erbjuder bioinformatikstöd där vi tar emot andras data och bistår i analysen, Vi ser SciLifeLab-DAY som ett bra tillfälle att förevisa och öka användningen av vår tjänst som en del i den helhet SciLifeLab utgör.

– SciLifeLab-lådan samlar kompetens- och teknikresurser som ger oss möjlighet att höja både den lägsta och högsta nivån inom svensk biologisk forskning. Dagens möte är ett tillfälle att diskutera hur vi ska optimera användningen och på sikt lyfta vår spetsforskning till absolut högsta internationella nivå, säger Ulf Landegren.
På agendan står även att öka industrins användning av SciLifeLabs tekniska plattformar, och en av dem som sökt sig till BMC var Ina Schuppe Koistinen, Director Biochemical Biomarkers vid AstraZeneca.
– Jag är här för att uppdatera mig om det som sker och Kerstin Lindblad-Toh gav en mycket bra överblick av vision och framtid för SciLifeLab. Dessutom ser jag SciLifeLab-DAY som ett viktigt tillfälle att knyta nya kontakter inom området.

Flera besökare passade även på att beskåda Navets grönrandiga fasad som just nu tar form på en av BMCs innergårdar. Till årsskiftet ska SciLifeLabs gemensamma lokaler stå klara, och flera forskargrupper har redan installerat sig i de närliggande korridorerna.
– Färdigställandet av Navet kommer att ha stor betydelse genom att erbjuda en naturlig mötesplats och arena för samtal. Vi arbetar ju till stor del med liknande frågeställningar, och senare den här veckan genomför vi ett välkomstmöte för bland annat de forskare från institutionen för immunologi, genetik och patologi som redan är på plats i BMC, säger Kerstin Lindblad-Toh.