Pirkko Sulila Tamsen ny chef för Uppsala universitet Innovation

2013-08-06

Pirkko Sulila Tamsen har utsetts till ny chef för Uppsala universitet Innovation (UU Innovation). Hon tillträder sin nya tjänst den 11 oktober.

UU Innovation är Uppsala universitets enhet för nyttiggörande genom samverkan och kommersialisering av forskningsresultat och idéer. Det övergripande målet är att stärka universitetets position inom forskning och utbildning genom ökad interaktion med näringsliv och samhälle.

Verksamheterna inom både UU Innovation och holdingbolaget UUAB har expanderat under de senaste åren. Rekryteringen av Pirkko Sulila Tamsen innebär en förstärkning av organisationen, då den tidigare chefen Lars Jonsson nu återgår till att på heltid vara vd för UUAB.

Pirkko Sulila Tamsen kommer närmast från en tjänst som vd på läkemedelsbolaget Dilaforette, som grundats av forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet i samarbete med Karolinska Innovation. Pirkko Sulila Tamsen har sedan 2008 varit vd för utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn, och har erfarenhet av forskning, företagande och ledarskap i olika kunskapsföretag. Hon har en doktorsexamen i zoofysiologi från Uppsala universitet.

– Jag vill tillsammans med medarbetarna på UU Innovation ge forskare och innovatörer vid universitetet professionellt stöd till såväl näringslivskontakter som nyhetsgranskning, patentansökan, finansiering och produktutveckling av idéer till nya produkter och tjänster. Som chef för UU Innovation får jag chansen att använda min långa erfarenhet från forsknings- och utvecklingsbolag inom life science till att utveckla verksamheten, säger Pirkko Sulila Tamsen.

– UU Innovations uppdrag är att medverka till att forskningen på olika sätt kommer till nytta. Det är en viktig verksamhet som bidrar till Uppsala universitets framgång genom att skapa arenor där forskare möter näringsliv och samhälle. Pirkko Sulila Tamsen har utmärkta förutsättningar att leda och vidareutveckla denna viktiga verksamhet, säger prorektor Anders Malmberg.

Läs med om UU Innovation.