Här testas framtidens acceleratorteknik

2013-06-20

Rektor Eva Åkesson klippte bandet när Freialaboratoriet invigdes.

Nu är universitetets senaste laboratorium invigt, i en byggnad intill Ångströmlaboratoriet. I det nya FREIA-laboratoriet ska den senaste acceleratorteknologin utvecklas i samarbete med forskare från hela Europa. – Jag är stolt att vi har kunnat förverkliga våra ambitiösa planer, säger Tord Ekelöf, professor i partikelfysik.

Det var rektor Eva Åkesson som klippte bandet när FREIA-hallen invigdes den 18 juni. För lite drygt ett år sedan var hon här och tog första spadtaget och redan nu står den 1 000 kvadratmeter stora experimenthallen färdig.

– Förstklassig forskningsinfrastruktur är avgörande för att kunna bedriva internationellt konkurrenskraftig toppforskning. Det är FREIA verkligen ett exempel på, sade hon i sitt tal.

I hallen trängdes många, bland annat 80 deltagare i konferensen "International Workshop on Radio Frequency Power Generation for Accelerators".

Värd för invigningen var initiativtagaren till laboratoriet, professor Tord Ekelöf.

– Idag är hallen tom, men inom tolv månader kommer den att vara full av avancerad utrustning, sade han.

Testar mikrovågseffekt

FREIA-laboratoriet kommer att vara testanläggning för den planerade ESS-anläggningen (European Spallation Source) utanför Lund, som blir världens mest högintensiva protonaccelerator. Uppdraget är att utveckla och testa ett tekniskt system för att producera och kontrollera den elektromagnetiska mikrovågseffekt som behövs för att accelerera den högintensiva protonstrålen.

Det kräver avancerad utrustning, bland annat en radiofrekvenskraftkälla för mikrovågor som skall accelerera protonerna till hög energi i supraledande accelerationskaviteter. Kaviteterna fungerar som ett slags resonanslådor i vilka det accelererande mikrovågsfältet byggs upp. De görs supraledande genom att kylas ner med flytande helium i en kryostat, som fungerar som ett slags kyltermos.

– Kryostaten har specialdesignats i samarbete med kolleger i Frankrike och beställs nu av industrin för leverans nästa vår. Specifikationerna för radiofrekvenskraftkällan är också klara och vi beställer även den från industrin, säger Tord Ekelöf.

Samarbete med CERN

Vid sidan av ESS-projektet planeras flera andra utvecklingsprojekt de närmaste åren, bland annat i samarbete med CERN, världens största partikelfysiklaboratorium som ligger i Schweiz.

– Vi kommer också att installera en neutrongenerator som ska användas inom tillämpad kärnfysik, både av forskare och av studenter, säger Tord Ekelöf.