Hjärnäpplet - Uppsala universitets nya innovationspris

2013-06-17

Forskare vid Uppsala universitet har genom åren varit framgångsrika i att samverka med samhället och nyttiggöra sina forskningsresultat på olika sätt. Sådana insatser vill nu Uppsala universitet uppmärksamma genom det nyinstiftade innovationspriset Hjärnäpplet.

Hjärnäpplet kommer att delas ut årligen till en forskare eller doktorand för enastående kunskapsöverföring från universitetet som resulterat i en innovation i ett företag eller en organisation.

- Denna utmärkelse är ett sätt att visa på vikten av samverkan och innovation som en del av vårt uppdrag att spela en aktiv roll i det globala samhället. Hjärnäpplet kommer att användas för att belysa sådana insatser i alla delar av universitetet, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

- Vi har en bred syn på samverkan och innovation och det är därför naturligt att inte bara belöna framgångsrik kommersialisering i form av nya företag, men även andra former av framgångsrik kunskapsöverföring, och att på så sätt beakta hela vårt breda universitetet, tillägger Anders Malmberg, prorektor.

Vartannat år kommer priset att tilldelas en person från det tekniska- och naturvetenskapliga fältet, vartannat år till en person från annat forskningsområde.
Beslut om vem som ska tilldelas innovationspriset Hjärnäpplet fattas av rektor efter förslag av en kommitté bestående av: prorektor (ordförande), vicerektorerna, en representant från Vinnova, samt en representant från annan extern organisation. Nomineringarna bereds av UU Innovation.

Vinnare av Hjärnäpplet 2013 utses 31 oktober och priset delas ut vid professorsinstallationen vid Uppsala universitet den 15 november.
Nomineringar kan lämnas av anställda vid Uppsala universitet.  Övriga är varmt välkomna att tipsa UU Innovation om bra kandidater.    

Mer information och kontakt:
Lars Jonsson, näringslivschef UU Innovation, Uppsala universitet lars.jonsson@uuinnovation.uu.se 018-471 1842
www.uuinnovation.uu.se


Sara Gredemark