Uppsalastudent vinnare av Discoverystipendiet

2013-05-27

Anna Sporre tillsammans med ActionAids generalssekreterare Christine von Sydow

Anna Sporre, som läser till civilingenjör i miljö- och vattenteknik på Ångströmlaboratoriet har utsetts till årets Discoverystipendiat och fick idag motta sitt diplom. Hon kommer i höst att åka till Kambodja där hennes kunskaper kommer att komma till god användning.

Anna Sporre kommer i oktober 2013 vara med och projektleda ett restaureringsarbete av en vattenkanal i byn Sna Sangream i Kambodja som drabbades hårt av inbördeskriget. Målet är att öka tillgången till rent färskvatten för lokalbefolkningen där stipendiatens kunskap är viktig för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten av arbetet. Vidare är målet med Discoverystipendiet att ge stipendiaten en bättre kunskap och förståelse för hur ingenjörer arbetar i utvecklingsländer och om de rådande förutsättningarna. Arbetet på plats utförs av ActionAid Kambodja och deras lokala partners, och finansieras av Discovery Networks Sverige.

– Anna Sporre är en av våra kreativa, problemlösande civilingenjörsstudenter i miljö- och vattenteknik och jag är övertygad om att hon framgångsrikt kommer att lösa de miljöutmaningar hon ställs inför vid restaureringsarbetet av vattenkanalen i Kambodja, säger Conny Larsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet.

I prismotiveringen står det att ”Det är med stort engagemang som Anna Sporre visat på mycket god problemlösningsförmåga och kunskaper inom ingenjörsteknik. Anna är därför den utvalda kandidaten att tillsammans med ActionAid projektleda ett vattenarbete i Kambodja under hösten 2013”.

Under stipendiatens tid i Kambodja (oktober 2013) kan man följa hennes arbete på www.discoverystipendiet.se

En jury med kompetens inom vattenledning, teknikvetenskap och sociala frågor har varit med i urvalsprocessen för att säkerställa kunskapsnivån på stipendiaten.

Om vattenprojektet i Kambodja
Byn Sna Sangream drabbades hårt av inbördeskriget i Kambodja mellan 1975 – 1997 och är den fattigaste av de åtta byarna i provinsen. Det bor 232 familjer i Sna Sangream och 85% av invånarna är jordbrukare och beroende av vattentillgång. För tillfället täcks bara 50% av vattenbehovet då kanalen med vatten från bergen är för grund och på många ställen för smal.