Heta bioteknikföretag med bas i forskningen

2013-03-15

Tre bolag med koppling till forskning vid Uppsala universitet finns med på topplistan över 20 life-science företag i Stockholm-Uppsalaregionen, som är attraktiva för investerare. Listan är framtagen av Stockholm Business Region.

Bolagen Modpro, Oss-Q och Q-linea finns representerade på listan och alla tre har stark koppling till forskning vid Uppsala universitet. Med stöd från företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och universitetets holdingbolag UUAB har de kommersialiserat sina forskningsidéer och etablerat sig på marknaden.

Några av de kriterier som bolagen värderats efter är graden av innovationshöjd, ledarskap och universitetsanknytning.

- Vårt företag kommer direkt ur forskningen, det var centralt för att företaget kom igång. Vi befinner oss vid forskningsfronten så det är helt naturligt att vi samarbetar med universitetet. Bland annat har vi startat ett EU-projekt tillsammans, säger Jonas Jarvius som är VD för Q-linea.

Efter doktorsexamen 2006 var han med och drog igång företaget som har utvecklat ett system för snabb och känslig detektion av farliga sporer och bakterier i luft. Teknologin kan också användas inom sjukvården för att snabbt avgöra om det är virus eller bakterier som ligger bakom en infektion – ett viktigt vapen i kampen mot den accelererande antibiotikaresistensen.

Även bolaget Oss-Q grundades av forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. De utvecklar implantat för benläkning med fokus på skallkirurgi. Företaget ModPro grundades av professor Lats Baltzer och utvecklar en ny typ av kemiskt framställda bindare till proteiner för läkemedelsutveckling och diagnostiska tester.

Listan går under namnet Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist. För att företagen ska platsa på listan krävs det att de genom forskning ska ha tagit fram en kommersialiserbar produkt eller tjänst för den globala marknaden. Satsningen vänder sig framför allt till internationella investerare och ska göra att Uppsala-Stockholmregionen får utrymme i media och i internationella dialoger.