UU Innovation

Populär kurs för doktorander startar igen

Nu erbjuds doktorander en poänggivande kurs om skydd av immaterialrättsliga tillgångar och kommersialisering i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV. Nya kurstillfällen startar vårterminen 2018.

Kursen hade premiär i september 2017 inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och intresset var stort. Kursen som motsvarar 2 hp, ger grundläggande kunskaper om IPR och kommersialisering av forskningsresultat och ger deltagarna verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde.

Nya kurstillfällen startar vårterminen 2018:

  • För doktorander inom teknik och naturvetenskap startar en ny kurs den 23 januari. Anmälan är stängd. För mer information kontakta Nhils Forslund vid UU Innovation.
  • För doktorander inom medicin och farmaci startar en kurs i mars. Anmälan senast 2 februari. Mer information och anmälan.