Läsvärt ute nu!

Årets nummer av Läsvärt är här!

Läsvärt är en tidning som riktar sig till forskare och övriga medarbetare på Uppsala universitet men som kan läsas med behållning av alla med intresse för spännande samverkans- och innovationsprojekt vid Uppsala universitet. I tidningen beskrivs ett urval av dessa projekt och forskarna bakom samt även exempel på det stöd som finns att få för innovationsutveckling vid Uppsala universitet.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pdf

Accessmagasinet är här!

Ett välfyllt magasin om samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, som bland annat innehåller "The process for success - 5i" och många olika berättelser om goda samarbeten och initiativ. Magasinet Access är en del av ett samverkansprojekt mellan Linköping, Uppsala och Örebro universitet. Projektet syfte är att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pfd

Med önskan om inspirerande läsning!

Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

Doktorander och övriga medarbetare på Uppsala universitet erbjuds en poänggivande kurs om immaterialrätt och kommersialisering i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV. En kursomgång startar i april och en startar under hösten 2019.

Kursen som motsvarar 3 hp, ger deltagarna en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges av Patent- och registreringsverket, PRV i samarbete med UU Innovation.

Kursen omfattar fyra tillfällen och ges två gånger per termin. Till kursomgången som startar i april har anmälningsperioden stängt. Anmälan till höstens kursomgång öppnar i september.

Om kursen i april 2019

”Det är viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin”

Hallå där… Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare vid UU Innovation och en av föreläsarna i ett nytt utbildningspaket för forskare inom teknik och naturvetenskap som initierats av Upptech i syfte att stärka samverkanskompetensen.  

Intervju med Pontus