UU Innovation

”Det är viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin”

Hallå där… Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare vid UU Innovation och en av föreläsarna i ett nytt utbildningspaket för forskare inom teknik och naturvetenskap som initierats av Upptech i syfte att stärka samverkanskompetensen.  

Intervju med Pontus

Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV - ny chans i höst

Doktorander erbjuds en poänggivande kurs om skydd av immaterialrättsliga tillgångar och kommersialisering i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV. Kursen ges två gånger per år och nästa omgång planeras till hösten 2018.

Kursen som motsvarar 2 hp, ger grundläggande kunskaper om IPR och kommersialisering av forskningsresultat och ger deltagarna verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde. Kursen hade premiär i september 2017 inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och intresset var stort. Sedan dess har den genomförts i ytterligare två omgångar och då även för doktorander inom vetenskapsområdet medicin och farmaci. Kursen består kommer att ges två gånger per år, en per termin, och nästa omgång äger rum under hösten 2018. Anmälan kommer att öppna innan sommaren.

För mer information kontakta Nhils Forslund vid UU Innovation.

Tillbaka till nya utmaningar

Hallå där… Andy Browning, som nu är tillbaka på jobbet som samverkansledare vid UU Innovation efter två år som EIT Health Director for Innovation Projects med placering i München.

Intervju med Andy