Ansökan till Mentor4Research

Är du nyfiken på kommersialisering och vill utforska vilka möjligheter till nyttiggörande din egen forskning kan erbjuda? Vill du ha stöd av en mentor som är verksam utanför akademin? Då är Mentor4Research programmet för dig!

Mentor4Research-programmet går en gång per år från februari till november.

I juni 2019 öppnar vi ansökan till Mentor4Research 2020.

Nedan kan du läsa mer om hur du söker.

Vem kan söka?

Vi söker forskare från alla discipliner, som är intresserade av att utforska potentialen för kommersialisering av sin egen forskning och är intresserade av att lära sig mer.

Andra kriterier är:

  • Forskare från tredjeårsdoktorander till erfarna professorer
  • Forskare med ett genuint intresse för att arbeta nära och öppet med en mentor
  • Forskare som kommer att ägna tid och engagemang för programmet och delta i all programverksamhet (totalt minst 40-80 timmar)
  • Egen forskning

Så här ansöker du

Att ansöka till Mentor4Research är enkelt. Du behöver svara på fem frågor som handlar om varför du vill delta i programmet, din forskning och dina tankar om potentialen för kommersialisering eller annan form av nyttiggörande. Efter ansökningsperioden har gått ut kan du bli kallad till intervju som tar maximalt en timme.

Ansökan är öppen 1 juni - 15 oktober.

Läs mer om programmet


 

I korthet
  • Öppet för forskare från alla vetenskapsområden
  • Programmet är kostnadsfritt och innehåller utöver mentorskap även föreläsningar och workshoppar.
  • Programmet löper från februari till november
  • Ansökan är öppen 1 juni - 15 oktober

Kontakt

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Anna Franzén eller Nhils Forslund, programansvariga för Mentor4Research vid Uppsala universitet.