UU Innovation

Ansökan till Mentor4Research

Är du nyfiken på kommersialisering och vill utforska vilka möjligheter till nyttiggörande din egen forskning kan erbjuda? Då är Mentor4Research programmet för dig!

Programmet löper från februari till november varje år och man söker under perioden september-oktober till nästkommande år.

Nu pågår antagning till 2018-års program.

Vem kan söka?

Vi söker forskare från alla discipliner, som är intresserade av att utforska potentialen för kommersialisering av sin egen forskning och är intresserade av att lära sig mer.

Andra kriterier är:

  • Forskare från tredjeårsdoktorander till erfarna professorer
  • Forskare med ett genuint intresse för att arbeta nära och öppet med en mentor
  • Forskare som kommer att ägna tid och engagemang för programmet och delta i all programverksamhet (totalt minst 40-80 timmar)
  • Egen forskning

Så här ansöker du

Att ansöka till Mentor4Research är enkelt. Du behöver svara på fem frågor som handlar om varför du vill delta i programmet, din forskning och dina tankar om potentialen för kommersialisering eller annan form av nyttiggörande.

Ansökan är öppen 1 september - 31 oktober varje år.

Har du sökt till 2018-års program? Senast den 1 januari 2018 hör vi av oss till dig med besked om du kan erbjudas plats i programmet.

Läs mer om programmet


 

I korthet
  • Öppet för forskare från alla vetenskapsområden
  • Programmet är kostnadsfritt och innehåller utöver mentorskap även föreläsningar och workshoppar.
  • Programmet löper från februari till november
  • Sök senast 31 oktober
  • Besked lämnas senast 1 januari

Kontakt

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Moa Fransson, programansvarig för Mentor4Research vid Uppsala universitet.