Mötesformen AIMday

 En unik möjlighet att skapa kontakter och utbyta kunskap

 

Möten med nya perspektiv

Organisationer i näringsliv och samhälle ställer frågorna. I möten med akademiska forskare sammanförs frågorna med olika kompetenser och perspektiv för att hitta nya angreppssätt och idéer om möjliga lösningar. Det är AIMday®, en mötesform som utvecklats vid Uppsala universitet och som erbjuder en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer att knyta nya kontakter och utbyta kunskap kring gemensamma intresseområden.

Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap, med rätt akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på deras aktuella problem och utmaningar.

AIMday bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från en organisation är utgångspunkten. Varje fråga diskuteras under en timme i ett intensivt kunskapsutbyte mellan frågeställaren och akademiska forskare från olika discipliner. En AIMday arrangeras kring ett specifikt temaområde och varje AIMday innehåller mellan 15-50 gruppdiskussioner. I varje grupp deltar normalt mellan sju till tolv personer.

AIMday med sitt unika format - en fråga, en timme, en grupp akademiska experter– har genomförts inom flera olika ämnesområden; åldrande, bildbehandling, diabetes och diagnostik för att nämna några. Alldeles oavsett område har det visat sig vara ett vinnande koncept för att skapa nya kontakter, utbyta kunskap och identifiera gemensamma intresseområden och samarbetsmöjligheter mellan akademin och icke-akademiska organisationer.

Från fråga till framtida samarbete

Även om utgångspunkten är något så enkelt som en konkret och tydligt formulerad fråga är inte målet att komma fram till ett svar under den timme som en gruppdiskussion pågår. Att hitta en lösning, eller att få hjälp att identifiera möjliga lösningar skulle kunna vara ett resultat, men det är de nya konstellationerna av människor och kompetenser som förs samman kring frågor av gemensamt intresse som öppnar nya möjligheter för givande samarbeten.

Framgångsfaktorer

Bra möten är nyckeln till en lyckad AIMday. Att skapa bra möten är en konst som kräver kompetens, kreativitet, kontakter och tid. Förmågan att matcha frågor med rätt forskare är avgörande. På Uppsala universitet har vi lång erfarenhet av att jobba med AIMday och dessutom var det här konceptet utvecklades. Fler och fler blir nyfikna på AIMday, inte minst andra lärosäten, och nu sprider sig konceptet både nationellt och internationellt. Vi jobbar hårt för att AIMday ska hålla samma höga kvalitet oavsett var den genomförs och oavsett område.

www.aimday.se finns mer information och här kan du också läsa mer om inom vilka temaområden AIMday arrangeras den närmaste tiden.

Läs gärna också den vetenskapliga artikeln om AIMday® skriven av forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet:

Entrepreneurial Universities Seeking New Ways to Commercialize Science: The case of Uppsala University’s AIMday